Bereik van een walkietalkieHet bereik van een Walkie Talkie

Het is moeilijk een eenvoudig antwoord te geven om het te verwachten bereik van een Walkie Talkie. Er wordt al snel gedacht, hoe meer zendvermogen hoe beter. Dit is echter een foute denkwijze. Indien u een bepaalde afstand niet kunt overbruggen met de standaard 0.5 watt van een PMR portofoon is de kans klein dat dit met bijvoorbeeld 5 watt wel probleemloos werkt. Het zal in de praktijk wel iets beter gaan, maar wat vaak veel beter werkt is de locatie en antenne eens onder de loep nemen. Als u bijvoorbeeld van binnen in een gebouw wilt zenden en de ontvanger bevind zich buiten doet u er verstandig aan een buitenantenne te plaatsen. Dat kan ook bijvoorbeeld een simpele magneetvoet auto-antenne zijn, het hoeft niet direct een enorme antenne op het dak te zijn. Het voordeel van een buitenantenne is dat het radiosignaal niet eerst een weg naar buiten hoeft te vinden. Dit kost vaak al het grootste deel van uw vermogen!

Bij vrij zicht, laten we voor het gemak even zeggen van bergtop tot bergtop is het bereik van een walkie talkie al gauw tientallen kilometers. In de praktijk heeft u hier natuurlijk niet zo veel aan, maar het maakt wel duidelijk dat zicht, bebouwing en de antennelocatie zeer belangrijk is om een zo groot mogelijk bereik te krijgen.

Tevens heeft de kromming van de aarde invloed op de zichtverbinding. Als u beide walkie talkies op de grond zou zetten heeft u hier al binnen 2 kilometer last van. Hieronder kunt u uitrekenen of er verbinding mogelijk is in uw situatie. Uiteraard is het daadwerkelijke bereik afhankelijk van het gebruikte zendvermogen en van objecten (zoals gebouwen en bomen) tussen de zender en de ontvanger. Onderstaande berekening is slechts als voorbeeld bedoelt of een verbinding überhaupt mogelijk is.
 

meter
meter
kilometer

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van de resultaten is op eigen inzicht.